JACOB VON DER LIPPE // FIOLINBYGGER En Moderne Klassiker

Tips om vedlikehold // Maintenance tips

VEDLIKEHOLD AV STRYKEINSTRUMENTER

Ikke stramme hakebrett for mye, dette kan deformere sargen.

Ved ekstrem kulde, la instrumentet ligge i kassen når du kommer inn i et temperert rom. Åpne deretter kassen og la det ligge å akklimatisere i noen minutter før du spiller på det.

Oppbevar alltid instrumentet i kassen sin når det ikke spilles på, både av hensyn til å forbygge uhell og i forhold til temperatur og luftfuktighetsendringer.

Ikke oppbevar instrumentet nær varmekilder; radiatorer, ovner og direkte sollys. Dette kan gi store skader på instrumentet.

Tørk av instrumentet med en tørr og myk klut etter hver gang det er blitt spilt på.

Vask alltid fingrene før du tar i instrumentet.

Unngå å ta unødig mye på instrumentets lakkerte overflater.

Husk sikker oppbevaring av skulderstøtte og liknende, ikke la det ligge fritt inne i kassen, dette kan skade instrumentet.

Pass på stolens stilling og vinkling. Vær spesielt oppmerksom ved skifte av strenger. Hvis du er usikker, ta den med til en fagmann for å få sjekket dette.

Bruk blyant 5B, i sporene på oversadelen, på denne måten glir strengene lettere.

Ha alltid smurte stemmeskruer. Bruk spesialsåpe.

Sjekk instrumentet jevnlig for skader, sprekker o.l.

Skulderstøtte, sjekk at alle deler som berører instrumentet er dekket av gummi eller annet mykt materiale. Skift slitt gummi ved behov.

Bruk gjerne en Stretto luftfukter, denne skal fuktes jevnlig og man skal sørge for å ha en luftfuktighet på 40-60% i kassen. Hvis man holder kassen lukket, er det lettere å opprettholde et ”mikroklima” og riktig luftfuktighet i kassen.

Klikk her for å laste ned dette som et pdf dokument.

————————
MAINTENANCE OF STRINGED INSTRUMENTS


Do not tighten the chinrest too much, because it can damage the ribs.

During wintertime, leave the instrument in the unopened case for a few moments coming in from the cold weather. Then open the case, and let it acclimatize to the room temperature.

When you are not playing the instrument, always leave it in the case.

Do not leave the instrument (even when in the case) near radiators, in direct sunlight or close to other heat sources.

Wipe the rosin dust of the instrument carefully with a soft cotton cloth after every use. Remember to clean under the fingerboard and the tailpiece as well.

Always wash your hands before playing the instrument.

Avoid touching too much the varnished parts of the instrument.

Remember to store the shoulder rest safely in the case. Do not let any other objects like pencils, strings or rosin move around freely inside the case. This could potentially damage the instrument.

Keep an eye on the placement and angle of the bridge, especially when changing the strings. The strings should always be changed one at a time. Bring the instrument to a qualified violinmaker to check if you are unsure.

Use a very soft grade pencil in the grooves on the upper nut. This makes tuning easier.

Keep the pegs well lubricated. Use a special peg compound for this.

Check the instrument regularly for cracks, open seams or other damage.

Check that the rubber feet of the shoulder rest are intact. Change the rubber if worn, to avoid damage to the edges of the instrument.

Be careful when using ”Damp-It” humidifier inside the instrument. I recommend the ”Stretto” humidifying system.

Click here to download this text as a pdf document.