Venteliste

HVORDAN DET FUNGERER

Før du vurderer å sette deg på min venteliste, klikk her for å se hva som er tilgjengelig av instrumenter akkurat nå. Over seksti musikere i inn og -utland er i dag meget fornøyde eiere av sine von der Lippe instrumenter. Les om deres erfaringer og tilbakemeldinger under Referanser.

Hvis du ønsker å sette deg på venteliste for et av mine instrumenter, er vilkårene som følger:

  • Ved innbetaling av et depositum på 10% av kjøpesummen innen en fastsatt dato, får du din egen plass på min venteliste. Depositumet settes inn på min depositumskonto i Sparebanken Vest. Du kan når som helst få pengene returnert.
  • Du har da 1. rett til å kjøpe den fiolin/bratsj/cello som korrisponderer med ditt nummer på listen. Hvis du ikke ønsker å benytte deg av muligheten når instrumentet er ferdig, går kjøperetten videre til nestemann på listen.
  • Hvis du av en eller annen grunn ønsker å vente til et senere instrument, beholder du din plass på listen.
  • Jacob von der Lippe står fritt til å velge hvilken modell som skal brukes, samt alt som har å gjøre med selve byggingen, lakkeringen og riggingen av instrumentet. Dette for å kunne bygge et instrument som blir best mulig. Du er hjertelig velkommen med ønsker og innspill til hvordan instrumentet rigges opp og klangjusteres.
  • Under byggingen er du hjertelig velkommen til å følge prosessen, du kan få tilsendt bilder underveis.
  • Prøveperioden når instrumentet er ferdig er 2 uker.
  • Ved et eventuelt kjøp trekkes depositumet fra kjøpesummen, og gjelder altså som en del av betalingen.
  • Rentene på depositumet godskrives Jacob von der Lippe.
  • Prisen inkluderer også gratis ettersyn og justering det første året, samt en forsikringstakst, i tillegg til et sertifikat med bilder og beskrivelse av instrumentet. 10 % avslag på kjøp av instrumentkasse og/eller bue sammen med instrumentet.

La oss snakke.

Kontaktinfo

Mobil +47 90019140
E-post: jacob@vonderlippe.com
Web: https://www.vonderlippe.com

Oppdatert.

Sosiale medier

Finn meg.

AddressE

Thereses gate 5 B
0358 Oslo